Žumpy - Septiky

Žumpy - SeptikyEkologické samonosné nádrže

Nádrž na splaškovú vodu z domácnosti alebo zachytávanie dažďovej vody.

Vyrobené metódou rotačného formovania Polyetylénu PE-HD. Nádrž je bez spojov a zvarov. Ukladá sa len na zhutnené lôžko a následne sa vykoná obsyp pieskom alebo štrkom jemnej zrnitosti.

 

Cenová ponuka zahŕňa:

 • Samonosná nádrž
 • Prítokové potrubie DN 160 mm
 • Revízny vstup (komín) DN 600 / 400 mm (montuje sa zatočením na závit, nie je nutné zváranie alebo spájanie prídavným materiálom)
 • Monolitný poklop v zelenej farbe (montovaný taktiež na závit typu TWIST)
 • Technická dokumentácia (certifikát, atest vodotesnosti, návod na osadenie - stiahnite si PDF)

Osadenie:

Nadstavec a poklop:

 • Na nádrž sa montuje nadstavec o výške 400 mm, ktorý nie je potrebné spájať žiadnym prídavným materiálom.
 • Nadstavec má po obvode závit. V prípade potreby je možné použiť aj viac kusov na seba.
 • Plastový poklop je v zelenom prevedení a je pochôdzny.

 

 

 

Žumpy - SeptikyTechnické informácie:

 • Použitý materiál: PE-HD (Polyetylén vysokej hustoty)
 • Revízny vstup Ø 600
 • Dodávané s poklopom PKO 600 (zelený) s uzamykaním na závit typu „twist”
 • Nadstavce sa v prípade potreby montujú na závit typu „twist”
 • Pevná konštrukcia zvyšuje stabilitu a odolnosť voči pohybom pôdy (pôda sa usádza až 5 rokov po výkope)
 • Priemer vstupného otvoru Ø 160 (možnosť zmeny podľa požiadavky)
 • Na vrchnú časť nádrže možno nasypať 80 cm zeminy
 • Jednoduchá montáž vďaka nízkej hmotnosti
 • 100% vodotesnosť a inertnosť
 • jednoduchý prístup pre fekalné vozidlá v prípade použitia ako žumpa

 

 

 

 

Nádrž má certifikát na potraviny

 

 

Objem [L]

Dĺžka [mm] - L

Šírka [mm] - I

Výška [mm] - H

Výška vstupu [mm] - Y

Hmotnosť [kg]
2 000 2 000 1 260 1 300 1 075 110
3 000 2 300 1 380 1 500 1 280 130
4 000 2 400 1 700 1 620 1 400 180
5 000 2 400 1 700 1 750 1 540 210

 

Súčasť dodávky: Poklop PKO 600 (priemer Ø 600 mm)

Voliteľné príslušenstvo: Nastavec NSO 600 (výška 400 mm, priemer Ø 600 mm)

Cenník

2 000 L

630 €

3 000 L

795 €

4 000 L

1 046 €

5 000 L

1 210 €

Nadstavec 400 mm

50 €

 

Žumpy - dvojstenné

Plastové žumpy sú modernou ekonomickou náhradou starších betónových žúmp. Žumpy slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, chalupám, záhradkám, obytným domom a pod., na zachytávanie močovky od hospodárskych zvierat a všade tam, kde nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd.

 

Plastová žumpa nevyžadujú žiadnu údržbu a dosahujú neporovnateľne dlhšiu životnosť ako betónová žumpa. Plastová žumpa sa vyznačuje 100% vodotesnosťou, a vďaka nízkej hmotnosti je montáž a manipulácia s ňou veľmi jednoduchá (osadzuje sa bez použitia mechanizmov). Vďaka uvedeným vlastnostiam majú plastové žumpy široké uplatnenie v rozmanitých podmienkach (zelené pásmo, cestná komunikácia, chodník a pod.). Plastová žumpa sa najčastejšie vyrába vo valcovom prevedení. Žumpy sa vyrábajú prekryté vystuženým stropom so vstupným komínkom (kruhovým resp. hranatým), ktorý je opatrený krytom. Žumpy je možné vyrábať v rôznych veľkostiach a tvaroch podľa požiadavky odberaťeľa (prednostne vo valcovom prevedení). 


Na základe týchto konkrétnych požiadaviek a podmienok môžu byť vystužované vonkajším resp. vnútorným rebrovaním. V jednotlivých rebrách môžu byť navŕtané otvory pre armatúru na zabetónovanie. Napojenie na žumpu je realizované najčastejšie vodotesným prechodom podľa požiadavky odberateľa.


Výhody plastových žúmp:

 • dlhá životnosť (neporovnateľne vyššia ako pri betónových šachtách)
 • ľahká manipulácia
 • rýchla a jednoduchá montáž (osadenie bez použitia mechanizmov)
 • nízke stavebné náklady
 • 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
 • vysoká odolnosť a inertnosť materiálu
 • tvarová a rozmerová variabilnosť - prevedenie šachty na mieru (podľa potreby zákazníka)

 

 

 • Lc - celková dĺžka
 • d - vnútorný priemer nádrže
 • D - vonkajší priemer nádrže
 • d1 - vnútorný priemer revízneho vstupu
 • D1 - vonkajší priemer revízneho vstupu
 • h - výška revízneho vstupu
 • Dn - priemer prítokového potrubia
 • V - celkový objem nádrže
 • Vn - nominálny objem nádrže
 • H, h, d1, D1, Dn, 800(*) - zhodné s rozmermi nádrže

 

 

 

Cenník

3 000 L

820 €

4 000 L

1 100 €

5 000 L

1 320 €

6 000 L

1 650 €

7 000 L

1 870 €

8 000 L

2 100 €

9 000 L

2 400 €

10 000 L

2 650 €

 

Samonosné EKO

Plastové žumpy samonosné sú vyrábané z dvojplášťového PE prefabrikátu s vysokou kruhovou tuhosťou (SN2 –SN8 kN/m2) podľa normy ISO 9969 a dobrými vlastnosťami polyetylénu, z hľadiska pevnosti, húževnatosti, tepelnej rozťažnosti a chemickej odolnosti. Žumpa je valcovitého tvaru, s navarenými čelami(čela sú z toho istého dvojplášťového materiálu) a revíznym vstupom. Zvary z vonku sú prevádzané automatom pri rotovaní výrobku, čo zabezpečuje vysoko kvalitný a pevný spoj.  Je vhodná pre nadzemnú aj podzemnú inštaláciu. Na základe uvedených vlastnosti polyetylénu ma výrobok dlhodobú životnosť (takmer neobmedzenú). Osadenie žumpy pri podzemnej inštalácii sa prevádza na pieskové lôžko, bez potreby vyhotovenia základnej betónovej dosky a obbetonovania plášťa žumpy.

 

Výhody:

 • 100% integrita (zvary - vodotesnosť)   
 • dlhodobá životnosť(takmer neobmedzená)   
 • odolnosť proti korózii   
 • zvýšená spoľahlivosť (vysoká kruhová tuhosť - dvojité steny)   
 • široký rozsah chemickej odolnosti   
 • odolnosť voči UV žiareniu 
 • nízka hmotnosť 
 • jednoduchá a rýchla inštalácia, a to aj v zimnom období 
 • veľká rozmerová variabilita  
 • možnosť osádzať v ťažkých podmienkach (výskyt spodných vôd, prejazdové cesty, parkovacie plochy 
 • nízke stavebné náklady 

 

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
© 2011 Roman Buliak, telefón: 0905 104 204, e-mail: buliakroman@gmail.com